Tips bij het nemen van ontslag

Ontslag nemen is het verbreken van een zakelijke arbeidsrelatie. Veel werkgevers gaan wel graag een zakelijke verbinding aan om rijker van je te worden, maar zien ontslag als een persoonlijke vertrouwensbreuk als je zelf initiatief neemt om elders je heil te zoeken. Ontslag neem je pas na het ondertekenen van een arbeidscontract bij een ander. Teveel mensen die ontslag nemen vertellen het voordat ze een arbeidscontract hebben: dan is het heel loyaal naar je huidige werkgever, maar uitermate onhandig. Ga niet dreigen met vertrek. Bovenal: ontslag nemen betekent de leiding nemen en de leiding houden. Je houdt je aan de opzegtermijn zoals vermeld in het arbeidscontract.

Het verbreken van een zakelijke arbeidsrelatie

Mijn inschatting is dat een deel van de managers / leidinggevenden niet weet om te gaan met je, nadat je ze hebt verteld dat je iets anders gaat doen. In plaats van het verbreken van een zakelijke relatie, ervaren zij een persoonlijke vertrouwensbreuk. Het komt dan ook regelmatig voor dat je vanaf het moment dat je je ontslag hebt ingediend (en ook als je bij ontslagen worden een uitstekende financiële regeling hebt getroffen), je anders wordt behandeld en niet meer wordt betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Stoor je er zo min mogelijk aan, het kost alleen maar energie. Neem het de ander ook niet kwalijk, accepteer en respecteer. Het is een menselijke reactie, daar kan de ander niks aan doen.

Leiden, niet lijden

Van alle collega’s gaat een deel vanaf de aankondiging mogelijk anders met je om. Daarom, weet dat je dit overkomen gaat en behandel alle collega’s op dezelfde wijze: blijf netjes en jezelf. Accepteer een afscheidsetentje en ontvang het applaus. Zorg dat je zelf ook een fijn afscheidswoordje paraat hebt met dank aan alle lieve, leuke en irritante collega’s. Van de laatsten heb je mogelijk het meest geleerd. Leid jouw ontslag en voorkom dat jouw scheiden lijden wordt.